flower
Atypische antwoorden vereisen
vaak atypische vragen.

1.6m
US bachelor degree graduates 2014.


trojan
Pas op voor geeks met
ongevalideerde feiten.

65
% of US workers with paid sick leave.

fingerprintBrightfield’s forensische benadering tot de identificatie en het onderzoeken en oplossen van problemen is uniek in z’n soort. Onze analytische methoden creëren efficiëntie van geval tot geval, die leiden tot een hogere productiviteit. Doorheen onze inspanningen, blijft Brightfield zeer onafhankelijk en zoals gekend enorm objectief. We zijn derde partij deskundigen gespecialiseerd in flexibele personeelsbestand kennis en onze voornaamste zorg is altijd het succes van de koper geweest en dat zal het ook altijd blijven. Onlangs heeft Brightfield, echter op verzoek van een groeiende lijst van klanten, ook een samenwerking gestart met MSP en VMS leveranciers. Terwijl sommigen deze nieuwe ontwikkeling als een potentieel belangenconflict zien (een redelijke veronderstelling gezien Brightfield tot nu toe altijd uitgesproken tegen dergelijke banden is geweest), zal Brightfield onpartijdig blijven tot ieder servicemodel en onze besluiten en aanbevelingen. Ongeacht de werkafspraken, zullen wij vrij blijven strategieën te ontwikkelen die onze klanten ten goede komen en die de flexibele personeelsbestand management industrie als geheel blijven verbeteren. Ons geloof in vertrouwen, eerlijkheid en transparantie zal niet veranderen omdat onze basisfilosofie niet zal veranderen. Dat Brightfield niet handelt in het leveren van advies in ons belang, maar handelt in het leveren van resultaten in uw belang.

 

in physics
work = force x distance
in business
work = headcount x hours
in the new world
work = talent ÷ risk

 

De definitie van werk is verschoven en is meer resultaatgericht dan ooit. Op basis van de output, definiëren we nu werk als een functie van talent, de kwaliteit, de grootte en het orkestreren van werknemers, in verhouding tot het risico, de kans op falen, vertraging of onvoorziene budgettaire gebeurtenissen.


{modal index.php/index.php?option=com_content&view=article&id=27:the-definition-of-work-has-shifted&catid=2:uncategorised}(Klik hier voor een meer gedetailleerd perspectie){/modal}