fishbone
Oorzaak en gevolg: we vissen
niet alleen, we fileren.

16,8%
Gemiddelde totale
belastingsbereik in APAC.

44
% van de bedrijven die de correcte
nalevingsmaatregelen uitvoeren
tijdens de off-boarding van medewerkers.


clock
Zelfs data heeft een biologische klok.

MOED
Is alleen nodig als je geen feiten hebben.

€27m
Europese MSP uitgaven.

30w
Gemiddelde duur van
een tijdelijke opdracht.


chineseflag
Op 82 miljoen geraamd's werelds grootste
tijdelijke personeelsbestand.

43%
Van bedrijven die gedetailleerde
risico hypotheses van werkvoltooiing
opnemen in hun SOW contracten.

+12%
Geprojecteerde personeelsgroei
in onderwijs & bibliotheek.

chem

 

Hoe werk door onze organisatie stroomt.

Het distilleren van gegevens kan zuiver goud opleveren. Met persoonlijkheden die perfect geschikt voor het analyseren van data, breekt Brightfield gegevens op in zorgvuldige, niet-stereotype manieren. We bestuderen invariante maatregelen in dynamische systemen om flexibele personeelbestand programma’s te beoordelen, te ontwerpen, in te kopen, te implementeren en voortdurend te optimaliseren. Vervolgens werken we hard om de neiging te voorkomen die bedrijven hebben na de assessment. om terug te keren naar hun oorspronkelijke staat. Wij geloven dat onze gedetailleerde en data-centrale benadering, van het opbouwen, uitbreiden en optimaliseren van flexibele personeelsbestand programma's, leidt tot een meer efficiënte werkstroom. Een werkstroom die meer kansen creëert en betere resultaten levert.

 

litmus

 

Analyse is de echte test.

Onze klanten vragen zichzelf vaak "hoe komen we van waar we ons bevinden naar waar we moeten zijn?" Het antwoord gaat vaak gepaard met analyses. Hoe evalueren we problemen? Hoe meten we de antwoorden? Hoe articuleren we conclusies? Brightfield doet geen aanbevelingen die gebaseerd zijn op vage algemeenheden, maar aanbevelingen die ondersteund worden door echte feiten. Omdat wij geloven dat aanbevelingen niet ondersteund moeten worden als ze niet kunnen worden gemeten. Deze zullen bijgevolg naar alle waarschijnlijkheid niet succesvol zijn.

1. Beoordeling. Meer dan alleen een ontdekkingsreis, maakt Brightfield gebruik van de industrie erkende normen en data benchmarks die onze aanbevelingen geloofwaardig, meetbaar en haalbare maken ongeacht hoe uniek onze aanpak kan zijn. Terwijl de analyse van de drie statistische gebieden hieronder soms tot meer analyse kan leiden, in het bijzonder in gevallen waarin de gegevens diep en divers kunnen zijn, geloven wij dat het "strippen" van de gegevens ook tot meer inzichtelijke en bruikbare conclusies kan leiden. Het begint allemaal met een paar vragen.

  1. Prestatie - Hoe goed is het programma aan het doen? Hoe kan het beter werken?
  2. Maturiteit - Hoe goed is het programma opgebouwd? Hoe groot is de kans om te groeien in grootte en aan te passen aan verschillende contracten?
  3. Gereedheid - Hoe bereid is een organisatie om de nodige aanpassingen te maken voor verbetering?

Aan het einde van de beoordelingsfase (Assessmentsfase) krijgen klanten een dwingende reden voor verandering die onderbouwd door de data. Stakeholders op hun beurt moeten worden op dezelfde lijn worden ingedeeld volgens hun gemeenschappelijke doel. Ze moeten een gedeelde kennis van de mogelijkheden hebben en een wederzijdse visie voor de nodige verbeteringen die ze moeten maken.

2. Ontwerp. Door workshops gedreven en gefaciliteerd door de leden van het Brightfield team, is het doel van de tweede fase het creëren van een op feiten gebaseerd en functioneel document van de voorwaarden die de problemen en opportuniteiten, die naar boven kwamen uit de beoordelingsfase, direct aan te pakken. Dit enorm belangrijk document zorgt ervoor dat innovatie overeenstemt met de prioriteiten tijdens iedere fase van de verandering. Tijdens de ontwerpfase, heroverwegen we welke inkoopmodellen geschikt zijn voor een scala aan vaardigheden (IT versus bedienden) of regio’s (Nederland versus United Kingdom). We herdefiniëren de voorwaarden, ontwikkelen doelgeschikte oplossingen en stellen een regeringsstructuur/model voor. Aan het eind van de dag krijgen onze klanten een rapport dat voldoet aan de hoogste kwaliteitsvoorwaarden, compleet met technische en werkstroom diagrammen plus opgesomde, gegroepeerd en geprioriteerde case documentatie.

3.Inkoop (optioneel). Of het nu gaat om een zeer formeel RFP/tender proces of een levendige inkoopmethodologie, Brightfield zorgt ervoor dat de juiste omvang en voorwaarden worden geïdentificeerd en verduidelijkt, zodat alle partijen kunnen instemmen en tot de best passende oplossing kunnen komen. (In de meeste gevallen betekent dit de juiste overeenkomst aan de meest ideale voorwaarden en aan de juiste prijs.) Wat ontvangen onze klanten uit fase drie als alles is gezegd en gedaan? Een gecontracteerde relatie met één of meerdere partijen dat een Master Services Agreement inhoudt aan de ‘best-in-class’ voorwaarden. Met andere woorden een verfijndere gedefinieerde Statement of Work, dat de omvang van de diensten specificeert en een Service Level Agreement dat het minimumniveau van de prestatie-eisen bepaalt.

Inkoopdiensten kunnen bepalend zijn of Brightfield een expert rol kan spelen bij de ondersteuning van een inkoopteam bij een klant. Andere belangrijke punten om te overwegen zijn Brightfield’s grondige evaluatie en objectieve selectiecriteria evenals onze beproefde scoringsmethodiek die een cross-functioneel team, van stakeholders met verschillende opinies, adviezen en doelstellingen, kan helpen uitlijnen.

4.Implementatie. We hebben geconstateerd dat de meeste spelers die betrokken zijn bij de implementatiefase niet alleen nieuw zijn in deze situatie, maar waarschijnlijk niet bij het programma zullen blijven eens geïmplementeerd. Misschien zijn ze niet betrokken geweest bij het RFP/tender proces wanneer de voorwaarden werden vastgesteld voor de voorgestelde oplossing of misschien was hun investering in het succes van het programma beperkt tot een vlotte start. Wat ook de reden is, Brightfield helpt het roer te stabiliseren om implementaties op koers te houden rekening houdend met de geest, doel en visie van het programma dat oorspronkelijk verkocht werd aan interne sponsors en stakeholders.

Wees voorzichtig. Bedrijven zeggen vaak: "Ik wil me nu niet verdiepen in de details van de huidige en toekomstige staat. We zullen ze aanpakken tijdens de uitvoeringsfase". Brightfield gelooft echter dat op dat tijdstip het al te laat is. Als de leveranciers al gekozen zijn, stelt elk uitstel van een beslissing de implementatie in gevaar. We horen ook bedrijven zeggen: "Ik heb net meer dan 6 maanden gespendeerd voor het selecteren van een Managed Service Provider en een Vendor Management Systeem, zij zullen de huidige en toekomstige staat wel behandelen". Maar MSP en VMS bedrijven staan onder druk om het programma te starten. Als je nog een extra verantwoordelijkheid toevoegt aan hun overvol bord dan brengt dat vaak hun vermogen om het allemaal precies op tijd te krijgen in gevaar.

5. Verbeteren/optimaliseren. In de loop der jaren heeft Brightfield geleerd dat continue doorzetten net zo belangrijk is als het initiële doordenken. Met inzicht op basis van kennis houdt onze analytische en strategische expertise in het dagelijks beheer een stevige hand en scherp oog op de strategische doelstellingen. We nemen je van waar je nu bent naar waar je wilt zijn in de toekomst, terwijl we continue de chemie van uw bedrijf veranderen voor de verbetering ervan. Om het werk gemakkelijker te maken, de prestaties te verbeteren en het programma te laten rijpen, helpt Brightfield het werk en de data vloeien via het dashboard en analyses. Want als alles gezegd en gedaan is, vereist de innovatie voortdurende aandacht