weathervane
Tijdskaart vs. Rapporteringssysteem vs.
Leveranciersfactuur. Volg het geld
om discrepanties te vinden.

64%
Bedrijven met regelmatige reviews
omtrent de flexibele
personeelbestandsnaleving t.o.v.
de eisen/voorwaarden.


timecard
Sommige landen eisen nog
steeds dagelijks het vergoedingsbewijs.

audit

 

De Brightfield Audit Aanpak.

In onze inspanningen om verhaalbaar geld te ontdekken (geld dat niet had moeten worden gefactureerd en vaak moeilijk op te sporen zijn) en de blootstelling aan risico's (juridisch relevante contractuele processen die niet goed gevolgd worden), heeft Brigtfield geoordeeld dat de audit van leveranciers zowel strategisch als tactisch is. We weten waar te kijken, wat te vragen en hoe je hindernissen als ‘terughoudendheid van leveranciers’ en misleiding te voorkomen. Brightfield gelooft dat in elke leveranciersrelatie het belangrijk is om te vertrouwen, maar dat het van vitaal belang om te verifiëren. Niet-naleving is niet altijd opzettelijk en stakeholders moeten er zeker van zijn dat leveranciers en/of leveranciersmedewerkers niet aan het profiteren zijn van hun bedrijf. De auditdiensten van Brightfield leveren een zuiver begrip op van leveranciersfacturering en nalevingspraktijken alsook van empirische gegevens voor geïnformeerde beslissingen. Onze audits zijn nauwgezet, methodisch en objectief. Ze komen ook met een garantie. Er moet altijd actie worden ondernomen na een audit.