partlycloudy
De beste plannen staan onzekerheden toe.

+78%
Gemiddelde hightech functievergoeding
versus non-hightech

$45,473
Average starting salary for
2013 US bachelor degree.

11.3
Average # jobs held by boomers
between ages 18-46.

variance

 

Een uniek zicht op variantie.

Hoewel veel van de datavelden of variabelen op elkaar lijken, hebben geen twee bedrijven exact dezelfde input of output analyse. Gezien deze verschillende werkelijkheid heeft Brightfield weinig nut voor de standaard grote lijnen benchmarking aanpak die velen hanteren. In plaats daarvan hebben we vastgesteld dat "speurwerk" naar de oorzaken van de variantie (dat zich richt op de variantie van data in tegenstelling tot alleen de gemiddelde waarden) een veel nauwkeuriger beeld schetst. Wanneer we bijvoorbeeld een prijsmodel opmaken, kijken we naar de dynamiek van de samenstellende datapunten, hoe ze van elkaar verschillen, hoe ze clusteren in sub-segmenten en welke andere variabelen een correlatieve of zelfs toevallige effect hebben. Deze meer wetenschappelijke, onderzoekende aanpak is niet alleen uniek is in ons vakgebied, maar onevenredig waardevol wanneer we variatie vinden in tarieven, kandidaat-types en verschillen tussen leveranciers per functienaam. Het is één van de vele manieren hoe Brightfield’s analytische speurwerk hoeveelheden informatie omzet in waardevolle intelligente beslissingen. Omdat vanuit Brightfield’s ideologie niet alleen gaat over het onderzoeken van data, maar eerder over het ziften en het zeven van de data zonder uitzondering om nog meer concrete feiten te genereren.